wet-free-unnurella-hisheji (1)设计Kazuya Koike 设计了一款不沾水的雨伞,用来解决雨伞打湿后伞面仍有残留的雨水,即使收起来也会弄湿地板,或者难以带在身上等问题。这款雨伞的伞面采用的是特殊高密度织物材料,遇到水只需轻轻一抖,水珠便会悉数落下,不留痕迹,便于携带。wet-free-unnurella-hisheji (6) wet-free-unnurella-hisheji (7)wet-free-unnurella-hisheji (2) wet-free-unnurella-hisheji (3) wet-free-unnurella-hisheji (4) wet-free-unnurella-hisheji (5) wet-free-unnurella-hisheji (8)